Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych

Informujemy, że wszystkie formularze rekrutacyjne, które wpłynęły w terminie do biura projektu, przeszły pozytywnie ocenę formalną.

Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych


Następnie formularze zostaną poddane ocenie merytorycznej. Wyniki oceny merytorycznej zostaną podane 1 września.
Osoby, które przejdą pomyślnie ocenę merytoryczną, zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną z doradcą zawodowym.
Planowany termin rozmów 5-8 września 2016 r.

O6E6FU0

Przedłużona rekrutacja

Informujemy, iż termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych do Projektu został przedłużony do 24 sierpnia (lub do wpłynięcia 70 formularzy, w tym 34 z preferowanych powiatów).

Przypominamy również, iż formularze można składać osobiście, można wysłać pocztą tradycyjną, lub można wysłać e-mailem (w tym wypadku muszą to być skany ze wszystkimi wymaganymi podpisami).

44

Kolejność złożenia formularzy rekrutacyjnych może mieć znaczenie przy kolejności udzielania wsparcia

Realizator projektu informuje wszystkich zainteresowanych, że kolejność złożenia formularzy rekrutacyjnych będzie miała znaczenie podczas przydzielania wsparcia finansowego, w przypadku, jeżeli na podstawie liczby punktów stanowiących ocenę końcową biznesplanów nie da się ustalić kolejności do otrzymania wsparcia. Uczestnicy, którzy złożyli formularz wcześniej, mają pierwszeństwo przed tymi, którzy złożyli formularz później.