Wstępne wyniki oceny merytorycznej wniosków

Poniżej zamieszczamy wstępne wyniki oceny wniosków o otrzymanie wsparcia finansowego. Lista rankingowa Ocena pozytywna Ocena negatywna Informujemy, że zgodnie z regulaminem przyznawania wsparcia, odwołanie przysługuje jedynie od oceny negatywnej. Okres, w którym można złożyć odwołania w przypadku oceny negatywnej to 14-20 października 2016 r. Po rozpatrzeniu odwołań zostanie ogłoszona ostateczna lista osób zakwalifikowanych do dofinansowania.

Czytaj więcej

Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie

Osoby, które odbędą już w całości doradztwo, oraz mają już przygotowane wnioski o dofinansowanie (biznesplany), mogą je składać w Biurze Projektu w terminie od 26 września do 4 października 2016 r. w godzinach 10.00-14.00. Oprócz wniosku w formie papierowej proszę również dostarczyć wersję elektroniczną na płycie CD.

Czytaj więcej