Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie

Osoby, które odbędą już w całości doradztwo, oraz mają już przygotowane wnioski o dofinansowanie (biznesplany), mogą je składać w Biurze Projektu w terminie od 26 września do 4 października 2016 r. w godzinach 10.00-14.00.
Oprócz wniosku w formie papierowej proszę również dostarczyć wersję elektroniczną na płycie CD.

Lista osób zakwalifikowanych do Projektu

Informujemy, iż po zakończonych rozmowach z doradcą zawodowym Komisja Rekrutacyjna sporządziła listy rankingowe osób zakwalifikowanych do Projektu. Poniżej znajduje się lista podstawowa osób zakwalifikowanych do Projektu, oraz lista rezerwowa.

Lista podstawowa oraz lista rezerwowa osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie

Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie (lista podstawowa) rozpoczynają w poniedziałek 12 września 2016 r. blok szkoleniowo-doradczy.

Poniżej znajduje się lista osób w podziale na grupy.

Podział osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie wg grup szkoleniowych

Plany zajęć dla każdej grupy znajdują się tutaj:

Plan szkoleń – Grupa A
Plan szkoleń – Grupa B
Plan szkoleń – Grupa C
Plan szkoleń – Grupa D

 

Wznowienie rekrutacji

Informujemy, że w związku z rezygnacją kilku osób, wznawiamy rekrutację do projektu „Nowa szansa na biznes”. Rekrutacja dotyczy wyłącznie osób zamieszkałych na obszarze jednego z następujących powiatów: łódzkiego wschodniego, pabianickiego, zgierskiego, brzezińskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego, łaskim, poddębickim, zduńskowolskim, kutnowskim, łęczyckim.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny.

Rekrutacja będzie trwać do momentu przyjęcia brakującej liczby osób.