Przedłużone wsparcie pomostowe

Prosimy na razie NIE PRZYSYŁAĆ żadnych wniosków !!!  Wnioski o przedłużone wsparcie pomostowe będą przyjmowane NA POCZĄTKU KWIETNIA.  Aby ubiegać się o przedłużone wsparcie pomostowe, należy PO ZAKOŃCZENIU MIESIĄCA MARCA dostarczyć do biura projektu komplet następujących dokumentów: 1) wypełniony wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe (w plikach do pobrania). 2) skrócony rachunek zysków i strat za […]

Czytaj więcej

Rozliczenie dotacji

Przypominamy, że kończy się czas złożenia rozliczenia dotacji (4 m-ce od dnia rozpoczęcia działalności). Rozliczenie można złożyć osobiście lub przesłać skan mailem. Lista osób, które złożyły rozliczenie

Czytaj więcej

Rozliczenie dotacji

Przypominamy, że zgodnie z par. 4 pkt 2. umowy o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej, dotacja powinna zostać wykorzystana w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Następnie, zgodnie z par. 8 pkt. 2 ww. umowy, Uczestnik ma obowiązek rozliczyć wykorzystanie dotacji w ciągu 1 miesiąca. (Np. dla osób, które rozpoczęły działalność 8 […]

Czytaj więcej