Rozliczenie wsparcia pomostowego

Do 31 maja należy złożyć rozliczenie wykorzystania wsparcia pomostowego. Dokument w formacie excel znajduje się w plikach do pobrania. Wypełnia się go podobnie jak w przypadku rozliczania jednorazowej dotacji. Bardzo prosimy o wpisywanie łącznych kwot faktur za dany rodzaj wydatku. Np. opłaty za najem lokalu poniesione 6 razy należy zsumować i wpisać w jednym wierszu […]

Czytaj więcej

Lista osób, którym przyznano przedłużone finansowe wsparcie pomostowe

Informujemy, że decyzją Komisji Oceny Biznesplanów z dnia 21 kwietnia 2017 r., zatwierdzoną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, przyznano przedłużone wsparcie finansowe w wysokości 1250 zł miesięcznie dla 26 Uczestników Projektu. Warunkiem otrzymania przyznanego wsparcia jest: – dostarczenie dokumentów o niezaleganiu z podatkami oraz o niezaleganiu ze składkami ZUS, – podpisanie „Aneksu” do umowy […]

Czytaj więcej

Przyjmowanie wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe

Pełne komplety dokumentów (4 elementy) należy składać w Biurze Projektu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia (poniedziałek). Wnioski można składać również w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów). W związku z wątpliwościami części Uczestników wyjaśniamy, że: 1) w rachunku zysków i strat nie ujmujemy ani wpływów z dotacji i pomostowego po stronie przychodów, ani wydatków […]

Czytaj więcej