Lista osób, którym przyznano przedłużone finansowe wsparcie pomostowe

W celu podpisania aneksu do umowy i dopełnienia pozostałych formalności zapraszamy do Biura Projektu od środy 10 maja, w dni powszednie, w godz. 10.00-15.00.

Lista – przedłużone wsparcie pomostowe