Ocena wniosków o przedłużone finansowe wsparcie pomostowe

W dniu 21 kwietnia 2017 r. Komisja Oceny Biznesplanów zakończyła ocenę wniosków o przedłużone finansowe wsparcie pomostowe. Wyniki prac Komisji zostały wysłane do zatwierdzenia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Po pozytywnej odpowiedzi z WUP wyniki zostaną zamieszczone na stronie. Prosimy o cierpliwość.