Przyjmowanie wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe

Pełne komplety dokumentów (4 elementy) należy składać w Biurze Projektu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia (poniedziałek). Wnioski można składać również w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów). W związku z wątpliwościami części Uczestników wyjaśniamy, że: 1) w rachunku zysków i strat nie ujmujemy ani wpływów z dotacji i pomostowego po stronie przychodów, ani wydatków […]

Czytaj więcej

Przedłużone wsparcie pomostowe

Prosimy na razie NIE PRZYSYŁAĆ żadnych wniosków !!!  Wnioski o przedłużone wsparcie pomostowe będą przyjmowane NA POCZĄTKU KWIETNIA.  Aby ubiegać się o przedłużone wsparcie pomostowe, należy PO ZAKOŃCZENIU MIESIĄCA MARCA dostarczyć do biura projektu komplet następujących dokumentów: 1) wypełniony wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe (w plikach do pobrania). 2) skrócony rachunek zysków i strat za […]

Czytaj więcej

Rozliczenie dotacji

Przypominamy, że kończy się czas złożenia rozliczenia dotacji (4 m-ce od dnia rozpoczęcia działalności). Rozliczenie można złożyć osobiście lub przesłać skan mailem. Lista osób, które złożyły rozliczenie

Czytaj więcej