Pliki do pobrania

Harmonogram projektu

Regulamin Rekrutacji do projektu „Nowa szansa na biznes” (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zapisz element docelowy jako)

Formularz rekrutacyjny (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zapisz element docelowy jako)

Karta oceny formalnej (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zapisz element docelowy jako)

Karta oceny merytorycznej (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zapisz element docelowy jako)

Karta opinii doradcy zawodowego (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zapisz element docelowy jako)

Dokumenty związane z udzielaniem wsparcia:

Regulamin przyznawania wsparcia finansowego (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zapisz element docelowy jako)

Wniosek – Biznesplan (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zapisz element docelowy jako)

Biznesplan – część G (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zapisz element docelowy jako)

Karta oceny formalnej wniosku o udzielenie wsparcia (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zapisz element docelowy jako)

Karta oceny biznesplanu (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zapisz element docelowy jako)

Formularz zmian w biznesplanie (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zapisz element docelowy jako)

Umowa o udzielenie wsparcia (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zapisz element docelowy jako)

Wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zapisz element docelowy jako)

Karta oceny formalnej wniosku o przedłużone pomostowe (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zapisz element docelowy jako)

Karta oceny merytorycznej – wsparcie przedłużone pomostowe (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zapisz element docelowy jako)

Zestawienie wykorzystania wsparcia finansowego – jednorazowa dotacja (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zapisz element docelowy jako)

Zestawienie wykorzystania wsparcia finansowego – wsparcie pomostowe (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zapisz element docelowy jako)

Zgoda małżonka wystawcy weksla (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zapisz element docelowy jako)

Zgoda małżonka poręczyciela (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zapisz element docelowy jako)

Wzór oświadczenia sprzedającego przy zakupie sprzętu używanego (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zapisz element docelowy jako)

Oświadczenie o źródłach dochodu (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zapisz element docelowy jako)