Rozliczenie projektu

W związku z tym, iż dobiega końca okres pierwszego roku prowadzenia działalności przez Uczestników Projektu i jednocześnie kończy się nasz Projekt, przypominamy o konieczności rozliczenia się z Biurem Projektu. Rozliczenie wygląda w następujący sposób:

1. Osoby, które otrzymywały przedłużone wsparcie pomostowe składają rozliczenie tego wsparcia, podobnie jak pół roku temu. Wzór rozliczenia znajduje się na stronie Projektu.
2. Osoby, które korzystały z indywidualnego wsparcia szkoleniowo-doradczego, składają odpowiednio do rodzaju wsparcia: zaświadczenie o odbytym doradztwie/ zaświadczenie o ukończeniu szkolenia/ certyfikat kończący szkolenie – niektóre osoby już złożyły, więc oczywiście nie składają drugi raz !

Bardzo prosimy o jak najszybsze składanie rozliczeń. Liczy się czas prowadzenia działalności gospodarczej: 1 rok i 1 dzień. Czyli jeśli ktoś rozpoczął działalność 8 listopada 2016 r., to wydatków z pomostówki może dokonywać najpóźniej do 8 listopada 2017 r., czyli już 9 listopada może nam złożyć rozliczenie !!! (Jeśli ktoś planował z pomostówki zapłacić ZUS, to nie może w tej sytuacji czekać do 10 listopada !)

3. Po zatwierdzeniu ww. rozliczeń i potwierdzeniu faktu prowadzenia działalności gospodarczej przez 1 rok i 1 dzień, Uczestnik będzie miał prawo odbioru zabezpieczenia finansowego – WEKSLA. Weksla się nie wysyła pocztą – Uczestnik odbiera go osobiście. Weksel nie odebrany do 30 listopada 2017 r. podlega komisyjnemu zniszczeniu.

4. Osoby, które nie wykorzystały w całości lub w ogóle indywidualnego wsparcia szkoleniowo-doradczego otrzymają korektę zaświadczenia de minimis. Korekty nie odebrane do 30 listopada 2017 r. zostaną wysłane pocztą.