Rozliczenie wsparcia pomostowego

Do 31 maja należy złożyć rozliczenie wykorzystania wsparcia pomostowego. Dokument w formacie excel znajduje się w plikach do pobrania. Wypełnia się go podobnie jak w przypadku rozliczania jednorazowej dotacji. Bardzo prosimy o wpisywanie łącznych kwot faktur za dany rodzaj wydatku. Np. opłaty za najem lokalu poniesione 6 razy należy zsumować i wpisać w jednym wierszu łączną kwotę. „Szacunkowa wartość wynikająca z biznesplanu” powinna odpowiadać 6-krotności kwoty podanej w biznesplanie. Dla ułatwienia w pliku poniżej przykładowe rozliczenie.

Jak rozliczyć wsparcie pomostowe? – przykład